سامانه مدیریت توزین هوشمند


انسان­ها روزمره با انجام فعالیت های مختلف میلیون­ها تن زباله تولید می­کنند. موضوع مدیریت این زباله ها که به پسماند خانگی معروف است، مبحثی بسیار دقیق می­باشد. مسایل زیست محیطی، سلامت انسانها، سفره های آبهای زیر زمینی و در نهایت جان انسانها و کره زمین و آب سالم همه باعث اهمیت وافر در این موضوع شده است. لذا با تقسیم بندی های انجام شده در حکومت ها این امر به شهرداری ها محول شده و در معاونت خدمات شهری این مهم نیز در سازمانهای مدیریت پسماند انجام می­گیرد. لذا یکی از مهمترین وظایف محوله به این سازمان بحث جمع آرزی زباله های خانگی و هدایت آنها تا محل های تخلیه که به سایت­های تخلیه معروف است می باشد.

با توجه به اهميت مدیریت بهينه این نوع پسماندها و اهداف تعيين شده در طرح جامع سازمان مدیریت پسماند  نیاز به ابزاری کاربردی و دقیق برای ساماندهی ماشین آلات دخیل در این طرح و پیمانکاران شهرداری­ها در این فرآیند و وجود آمارهای دقیق به تفکیک مناطق و ناحیه های شهری بوده و مقدار وزنی تحویلی آنها به سایت­های میانی و سایت­های نهایی برای محاسابات مالی و ریالی با این پیمانکاران می­باشد. و از سوی دیگر  و با توجه به پراكندگی مراکز توليدكننده پسماندهای خانگی و مراكز و واحدهای پردازش و دفع پسماند و تنوع عملکرد در فرآیند جمع آوری، حمل، پردازش و درنهایت دفع و بازیافت پسماند و محاسبه هزینه و درآمد آن، وجود یک نرم افزار یکپارچه كارآمد و بروز در مدیریت این فرآیند از ابتدا تا انتهای كار ضروری بنظر می­رسد تا با هدف ثبت كليه مراحل آن، مدیریت پسماند از ابتدای جمع آوری تا تحویل به سایت­ها دركليه واحدهای اجرایی و نظارتی درگير، سازمان را در مدیریت در این موضوع توانمند سازد.