سامانه مدیریت پسماندهای صنعتی


فعالیت های صنعتی در هر جامعه امری اجتناب ناپذیر بوده و میزان آن رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه دارد. مدیریت پسماندها (ناشی از فعالیت اصناف و تولیدات صنایع مختلف کشور ) به دلیل حجم بالای تولید و پتانسیل آلایندگی، جزء لاینفک مدیریت پسماند شهری می باشد. رشد روزافزون جمعیت و گسترش شهرها، رشد سریع اقتصادی، توسعه صنایع، بهره برداری گسترده و بی رویه از منابع مختلف و تغییر الگوی مصرف از عواملی است که متاسفانه منجر به تولید انواع مواد زائد و دور ریز و به اصطلاح پسماند گردیده است؛ که اغلب بدون رعایت اصول فنی و زیست محیطی در محیط دفع شده و موجبات ضرر و زیان به سلامتی انسان، حیوان، گیاه و به طور کلی اکوسیستم ها را فراهم می سازند.

از این جهت شهرداری ها باید در راستای وظایف محوله بر اساس قانون مدیریت پسماندها – مصوبه سال 1383 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مصوب هیات محترم دولت که به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ شده است. نسبت به مدیریت پسماندهای صنعتی، برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش، دفع و آموزش و اطلاع رسانی در شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند