کمپوست چیست؟

تهيه كوداززباله هاي خانگي وفضولات حيواني وضايعات كشاورزي درپاكيزگي، بهداشتي كردن وزيباسازي محيط نقش مهمي داردكودي كه ازبازيافت زباله تهيه ميشودكمپوستCompost نام داردكه نوعي كودآلي(غيرشيميايي)است ودرتغذيه گياه نقش مهمي دارد. کمپوست از واژه‌ای لاتین Compositus و به معنای مخلوط یا مرکب اقتباس شده است. کمپوست و بازیافت بقایای حیوانات از هزاران سال پیش شناخته شده […]

ترکیب و میزان تولید خاک و نخاله های ساختمانی

ترکیب و درصد مواد تشکیل دهنده نخاله های ساختمانی در مناطق مختلف دنیا تابع نوع و نحوه زندگی، نوع صنعت ساختمان، ترکیب و بافت جمعیتی و نیز فراوانی منابع قرضه است. عمومی ترین ترکیبات نخاله های ساختمانی شامل آجر، بتن، آسفالت، سنگ ساختمانی، قطعات گچی، چوب، پلاستیک و فلزات هستند. در برخی موارد تا 90 […]

بررسی پسماندهای ساختمانی خاک و نخاله

امروزه با پیشرفت علوم، تکنولوژی تولید و مدیریت مواد زائد جامد نیز بسیار دگرگون شده است. عدم استفاده مجدد از نخاله های ساختمانی نه تنها دور ریختن منابع قابل استهسال است، بلکه هدر دادن سرمایه های ملی محسوب می شود. تاکنون راهکارهای متفاوتی جهت ارتقاء کارایی سیستم بازیافت مواد زائد ارائه شده است. فعالیت های […]

ضرورت اجرای شیوه تفکیک از مبدا زباله ها در شهرها

مواد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه در ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿرات ﺷﮕﺮﻓﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ […]

,

استقرار سیستم هوشمند مدیریت پسماند در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

استقرار سیستم هوشمند مدیریت پسماند در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم توسط شرکت مهندسی هیکو سافت به اتمام رسید. با اجرای این پروژه سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم به راهکارهای مدیریت پسماند خاک و نخاله ، سیستم تفکیک از مبدا تحت اندروید و ویندوز، سامانه حمل خاک شهری و سامانه باکس نخاله مجهز شد. سازمان […]

تاریخچه مدیریت پسماند

در طول تاریخ همواره پسماند توسط انسان تولید می شده ولی با توجه به اینکه در سال های دور جمعیت بسیار کم بوده قابل چشم پوشی بوده. اکثر پسماند مردمان قدیم در حد کفن و دفن و ضایعات مواد غذایی بوده است چرا که چوب و وسایل فلزی از نسلی به نسل بعد منتقل می […]

بررسی وضعیت پسماند در شهر استانبول ترکیه

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﻬﺮي ﺑﺎ 13 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ 2.5 درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود 16500 ﺗﻦ در روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻤﻊآوري ﻫﺮ ﺗﻦ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺎدل 24 دﻻر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ […]

جدا سازی تنها 7 درصد از زباله های خانگی در تهران

محمدحسین بازگیر دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در تهران روزانه حدود 9 هزار تن زباله خانگی جمع آوری می شود که 35 درصد آن قابلیت تفکیک در مبدأ را دارد اما در حال حاضر تنها پنج تا هفت درصد آن تفکیک می شود. وی افزود: متاسفانه همین مقدار نیز به صورت اصولی […]

برگزاری کارگاه آموزشی جمع آوری پسماند در مبدا

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: کارگاه آموزشی ویژه عوامل اجرایی ناوگان جمع آوری پسماند خشک از مبدا با هدف افزایش کیفیت ارائه خدمات به شهروندان برگزار شد. به گزارش شهرنیوز، سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به ضرورت ارائه آموزش به نیروهای خدماتی که به طور مستقیم با شهروندان در ارتباط هستند، اظهار کرد: […]

,

معرفی اجمالی سیستم مدیریت پسماند هیکو سافت

سامانه مدیریت پسماند، از سه بخش متمایز تشکیل شده است که هر یک بخشی از مدیریت محتوا را به عهده می­گیرند و استفاده همزمان آنها نظام جامع اطلاعات را در بر می­گیرد. سامانه  ویندوزی، ماژل تحت وب، اپلیکیشن اندرویدی ویژه بازرسین و سخت افزارهای RFID Reader  در محل سایت ها و تگهای RFID جهت کنترل […]

,

ضرورت استفاده از سیستم مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی

  فعالیت های ساختمانی و عمرانی  در هر جامعه امری اجتناب ناپذیر بوده و میزان آن رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه دارد. مدیریت پسماندها (ناشی از تخریب، ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی و عمرانی ) به دلیل حجم بالای تولید و پتانسیل آلایندگی، جزء لاینفک مدیریت پسماند شهری می باشد. […]

,

ضرورت اجرای قانون کپی رایت بر محصولات دانش بنیان

  مدیران شرکت های دانش بنیان در دومین مراسم رونمایی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان خواستار اجرای قانون کپی رایت برای محصولات دانش بنیان درکشور شدند.  به گزارش گروه علمی ایرنا، ‘لاله حجازی’ مدیرعامل شرکت باریج اسانس به نمایندگی از سوی مدیران سایر شرکت ها با اشاره به برخی از مشکلات شرکت های دانش […]